Kasarlama

Benninger kontinü ön terbiye konsepti, tek buharlama prosesi ile tek etapta kontinü haşıl sökme ve kasarlama işlemini kapsamaktadır. Tek etapta ham kumaş, boyaya hazır duruma gelmektedir.

Bu proses, hızlı, ekonomik ve kusursuzdur. Bu şekilde optimize edilen tek etap proses ile üretim maliyetleri yüzde otuz oranında ve çevresel etkisi önemli oran azaltılmaktadır.

Yükleme